Syksyn 2016 tapaamiset

Kohduttomille naisille tarkoitetut vertaistukiryhmätapaamiset järjestetään syksyllä 2016 seuraavina päivämäärinä:

ti 6.9. klo 17-19, kokoustila Ilmari

ma 10.10. klo 17-19, kokoustila Ilmari

to 10.11. klo 17-19, kokoustila Elina

Tapaamiset järjestetään aiemmasta poiketen kauppakeskus Sellon kirjastossa Espoossa (Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo). Tervetuloa!

5603419476_f4b4d344c2_z

 

Read More

Kevään 2015 tapaamiset

Kohduttomille naisille tarkoitetut vertaistukiryhmätapaamiset järjestetään keväällä 2015 seuraavina päivämäärinä:

ti 3.3. klo 17-19

ti 7.4. klo 17-19

ti 12.5. klo 17-19

pe 12.6. klo 18 (Cantina West)

Tapaamiset järjestetään Adoptioperheet ry:n tiloissa (Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki). Tervetuloa!

Kuva: Tom Jutte

Kuva: Tom Jutte

 

Read More

Syksyn 2014 tapaamiset

Kohduttomille naisille tarkoitetut vertaistukiryhmätapaamiset järjestetään syksyllä 2014 seuraavina päivämäärinä:

ti 23.9 klo 17:00
ma 20.10 klo 18:15
ti 18.11 klo 17:00
ma 15.12 klo 17:00 

Tapaamiset järjestetään Adoptioperheet ry:n tiloissa (Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki). Tervetuloa!

Read More

Näkökulmia sijaissynnytykseen

Tervetuloa avoimeen keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 12.3.2014 klo: 12.30-15.45 Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki). Asiantuntijat ja asianomaiset alustavat puheenvuoroillaan keskustelua sijaissynnytyksestä ja paneelikeskustelussa myös yleisö saa osallistua.

Keskustelutilaisuuden järjestävät Kohtuuttomat ry, Lapsettomien tukiyhdistys Simpukka ry, Sateenkaariperheet ry ja Seta ry. Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Lue tilaisuuden tarkka ohjelma Tapahtumat-sivultamme.

Read More

Kevään 2014 tapaamiset

Kohduttomille naisille tarkoitetut vertaistukiryhmätapaamiset järjestetään tänä keväänä seuraavina päivämäärinä:
ma 27.1. klo 18-20
pe 28.2. klo 17-19
ti 18.3. klo 17-19
ti 15.4. klo 17-19
ti 13.5. klo 17-19
ti 10.6. klo 17-19
Tapaamiset järjestetään Adoptioperheet ry:n tiloissa (Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki). Tervetuloa!

kielo-kahvikisu

Kuva: Kahvikisu

 

Read More

Sijaissynnytyskysymystä tulee vielä harkita huolellisesti

Oikeusministeriön tiedote 28.6.2013 liittyen sijaissynnytykseen:

Oikeusministeriö ei tällä hallituskaudella ala valmistella lakimuutosta, joka sallisi sijaissynnytyksen käytön yhtenä vaihtoehtona lapsettomuuden hoidossa. Sijaissynnytyskysymys on hyvin monitahoinen ja siihen liittyy monia ristiriitaisia näkemyksiä, joita halutaan vielä punnita.

Sijaissynnytys on järjestely, jossa sijaissynnyttäjä synnyttää toisen pariskunnan sukusoluista hedelmöitetyn lapsen ja antaa hänet näiden kasvatettavaksi. Tällä hetkellä hedelmöityshoitolaki kieltää hoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi. Ennen vuotta 2007 sijaissynnytysjärjestelyt olivat Suomessa sallittuja.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa, että kysymys sijaissynnytysten rajoitetustakin sallimisesta on niin monitahoinen muun muassa hoitoon pääsyn rajanvedon suhteen, että sijaissynnytyskysymystä on syytä pohtia vielä perusteellisesti. 

– On hyvä, että runsaasti pohjatyötä on jo tehty. Meillä on nyt paljon aineistoa, joka auttaa päätöksenteossa ja sijaissynnytyskysymyksen mahdollisessa jatkovalmistelussa.

Henrikssonin mielestä mahdollinen jatkovalmistelu tulisi ratkaista seuraavissa hallitusneuvotteluissa.
 
Jo tämän hallituksen aikana on kuitenkin ministerin mielestä syytä lisätä tiedotusta sijaissynnytykseen liittyvistä juridisista kysymyksistä ja mahdollisista ongelmatilanteista niille suomalaispareille, jotka harkitsevat sijaissynnytysjärjestelyjä ulkomailla. 

Lisää tietoa kaivataan

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) antoi vuonna 2011 oikeusministeriön pyynnöstä lausuntonsa, jonka mukaan lapsettomuuden hoito sijaissynnytyksen avulla voisi joissakin yksittäisissä tapauksissa olla eettisesti hyväksyttävää.

Oikeusministeriö julkaisi viime vuonna asiasta arviomuistion, jossa esitettiin erilaisia sääntelyvaihtoehtoja sijaissynnytyskysymykseen. Niitä olivat nykyisen täyskiellon jatkaminen, sijaissynnytysten rajoitettu salliminen sekä sijaissynnytysten rajoitukseton salliminen. 

Merkittävä osa arviomuistiota kommentoineista lausunnonantajista ei asettunut selkeästi minkään esitetyn sääntelyvaihtoehdon kannalle, mutta suuri osa suhtautui myönteisesti sijaissynnyttämisen rajoitettuun sallimiseen. Moni lausunnonantaja katsoi silti, että ennen päätöksentekoa sijaissynnytyksistä tulisi olla saatavilla enemmän tutkimustietoa, tai asiassa tulisi seurata kansainvälistä kehitystä pidempään. 

Hedelmöityshoitoihin perustuvat sijaissynnytykset ovat tällä hetkellä kiellettyjä kaikissa Pohjoismaissa. Asiaa koskevia selvityksiä on parhaillaan vireillä muun muassa Ruotsissa ja Islannissa.

Lisätietoja: 
ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 02951 50148
tutkija Kirsikka Salminen, puh. 02951 50155
sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta.

Read More

Kesälomailua

Kohtuuttomat ry viettää heinäkuun ajan kesälomaa. Elokuussa alkavat taas tapaamiset Adoptioperheet ry:n tiloissa (Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki). Syksyn tapaamisajat ovat seuraavat:
20.8. klo 17:00
23.9. klo 18:00
14.10. klo 17:00
22.11. klo 18:00 (Pikkujoulut, paikka ilmoitetaan myöhemmin)
17.12.klo 17:00

Read More

Kaunista äitienpäivää!

Helsingin Sanomat julkaisi tänään yhdistyksemme kirjoittaman mielipidekirjoituksen “Sijaissynnytys mahdollistaisi äitiyden onnen kohduttomille”. Tekstin on allekirjoittanut Kohtuuttomat ry:n kolme jäsentä, Anne Hämäläinen, Ida Kniivilä ja Minna Pöntys.

Myös lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n mielipidekirjoitus julkaistiin tänään Helsingin Sanomissa, “Sijaissynnytyskysymys pitää uskaltaa selvittää”.

Read More