Yhdistys

Kohtuuttomat ry perustettiin Helsingissä kesäkuussa 2012 kohduttomien, tahattomasta lapsettomuudesta kärsivien naisten toimesta.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena oli tarjota verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollisuus kohduttomille, tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville naisille.

Yhdistys pyrki ajamaan edellä mainittujen Suomessa asuvien yleisiä ja yhteisiä etuja muun muassa lisäämällä muiden tietoa ja tietoisuutta kohtuperäisestä tai kohduttomuudesta johtuvasta tahattomasta lapsettomuudesta, jakamalla asiaan liittyvää tietoa niin jäsenille kuin suurelle yleisölle, ottamalla kantaa ja vaikuttamalla mahdollisiin lakimuutoksiin sekä osallistumalla aktiivisesti kohduttomien asioita koskevaan keskusteluun.

• Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat kerran kuussa.

• Jäsenet olivat mukana sähköpostiringissä, jota kautta jaettiin aiheeseen liittyvää tietoa ja käytiin aktiivista keskustelua ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

• Jäsenille oli oma suljettu keskusteluryhmä Facebookissa.

• Yhdistys auttoi tarvittaessa löytämään yksittäisen henkilön tai parin kohduttoman tueksi.

Kohtuuttomat ry toimi tiiviissä yhteistyössä Lapsettomien Yhdistys, Simpukka ryn kanssa.

Kohtuuttomat yhdistys toimi täysin vapaaehtoisvoimin. Kohtuuttomat ry:n pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi Tanja Tulonen ja varapuheenjohtajana ja sihteerinä Sanna Mäkelä.

Kohtuuttomat ry purettiin marraskuussa 2021 järjestetyssä vuosikokouksessa, koska uutta puheenjohtajaa tai aktiivista kehittäjää ei löytynyt. Kohtuuttomien toiminta sulautettiin osaksi Lapsettomien yhdistys Simpukan toimintaa, jonne perustettiin Kohtuuttomat-verkosto. Kohduttomien vertaistuki jatkuu Simpukassa.

Jos olet kiinnostunut kohduttomien vertaistuesta, voit ottaa yhteyttä Simpukan Kohtuuttomien verkostoon osoitteessa kohtuuttomat.simpukka(at)gmail.com.