Vaikea raskaus

Helsingin Sanomien kuukausiliittessä julkaistiin 9/2012 kattava artikkeli pariskunnasta, joka lähti sijaissynnytysjärjestelyihin Venäjälle. Lue se tästä.

25.7.2013 ilmestyneessä Apu-lehdessä julkaistiin artikkeli naisesta, jonka äiti oli synnyttänyt tälle lapsen. Hän haluaisi lisää lapsia, mutta laki kieltää sen ja pakottaa lähtemään ulkomaille. Lue se täältä.

Lataa Apu-lehden artikkeli tästä.

Read More

Sijaissynnytyskysymystä tulee vielä harkita huolellisesti

Oikeusministeriön tiedote 28.6.2013 liittyen sijaissynnytykseen:

Oikeusministeriö ei tällä hallituskaudella ala valmistella lakimuutosta, joka sallisi sijaissynnytyksen käytön yhtenä vaihtoehtona lapsettomuuden hoidossa. Sijaissynnytyskysymys on hyvin monitahoinen ja siihen liittyy monia ristiriitaisia näkemyksiä, joita halutaan vielä punnita.

Sijaissynnytys on järjestely, jossa sijaissynnyttäjä synnyttää toisen pariskunnan sukusoluista hedelmöitetyn lapsen ja antaa hänet näiden kasvatettavaksi. Tällä hetkellä hedelmöityshoitolaki kieltää hoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi. Ennen vuotta 2007 sijaissynnytysjärjestelyt olivat Suomessa sallittuja.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa, että kysymys sijaissynnytysten rajoitetustakin sallimisesta on niin monitahoinen muun muassa hoitoon pääsyn rajanvedon suhteen, että sijaissynnytyskysymystä on syytä pohtia vielä perusteellisesti. 

– On hyvä, että runsaasti pohjatyötä on jo tehty. Meillä on nyt paljon aineistoa, joka auttaa päätöksenteossa ja sijaissynnytyskysymyksen mahdollisessa jatkovalmistelussa.

Henrikssonin mielestä mahdollinen jatkovalmistelu tulisi ratkaista seuraavissa hallitusneuvotteluissa.
 
Jo tämän hallituksen aikana on kuitenkin ministerin mielestä syytä lisätä tiedotusta sijaissynnytykseen liittyvistä juridisista kysymyksistä ja mahdollisista ongelmatilanteista niille suomalaispareille, jotka harkitsevat sijaissynnytysjärjestelyjä ulkomailla. 

Lisää tietoa kaivataan

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) antoi vuonna 2011 oikeusministeriön pyynnöstä lausuntonsa, jonka mukaan lapsettomuuden hoito sijaissynnytyksen avulla voisi joissakin yksittäisissä tapauksissa olla eettisesti hyväksyttävää.

Oikeusministeriö julkaisi viime vuonna asiasta arviomuistion, jossa esitettiin erilaisia sääntelyvaihtoehtoja sijaissynnytyskysymykseen. Niitä olivat nykyisen täyskiellon jatkaminen, sijaissynnytysten rajoitettu salliminen sekä sijaissynnytysten rajoitukseton salliminen. 

Merkittävä osa arviomuistiota kommentoineista lausunnonantajista ei asettunut selkeästi minkään esitetyn sääntelyvaihtoehdon kannalle, mutta suuri osa suhtautui myönteisesti sijaissynnyttämisen rajoitettuun sallimiseen. Moni lausunnonantaja katsoi silti, että ennen päätöksentekoa sijaissynnytyksistä tulisi olla saatavilla enemmän tutkimustietoa, tai asiassa tulisi seurata kansainvälistä kehitystä pidempään. 

Hedelmöityshoitoihin perustuvat sijaissynnytykset ovat tällä hetkellä kiellettyjä kaikissa Pohjoismaissa. Asiaa koskevia selvityksiä on parhaillaan vireillä muun muassa Ruotsissa ja Islannissa.

Lisätietoja: 
ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 02951 50148
tutkija Kirsikka Salminen, puh. 02951 50155
sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta.

Read More