Historia

Keväällä 2012 kokoontui Simpukka Ry:n koordinoimassa, kohduttomille naisille tarkoitetussa tapaamisessa, 6 naista. Tapaaminen oli jokaiselle meistä voimaannuttava ja lohtua tuova tapahtuma – emme olleet yksin, oli myös muita, jotka pohtivat samoja asioita ja kokivat samoja tunteita! Alkumetreistä saakka huomasimme kaipaavamme olemassa oleviin asioihin muutosta. Tahdoimme myös aktivoitua ja pystyä vaikuttamaan. 6.6.2012 syntyi Kohtuuttomat ry.

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä naisia, jotka ovat kohduttomia monista eri syistä johtuen. Osalta kohtu on poistettu synnytyksen komplikaatioiden seurauksena (Suomessa noin 20 naista vuodessa).  Osa naisista on synnynnäisesti kohduttomia. Tällöin kohduttomuuden syynä on useimmiten MRKH-syndrooma (Mayer Rokitansky Kuster Hauser – oireyhtymä). Vuonna 2010 MRKH-tapauksia diagnostisoitiin Suomessa 13. Tapausten määrä on kuitenkin todellisuudessa suurempi, sillä osa tapauksista päätyy MRKH-rekisterin sijaan epämuodostumarekisteriin. Myös kohdunkaulan ja synnytyselinten syöpään sairastuneet saattavat menettää kohtunsa hoitojen yhteydessä. Syöpäyhdistyksen mukaan pelkästään kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain 160 naista.

Kohtuuttomat ry:stä ja sen toiminnasta on tullut kyselyitä ympäri Suomea, joten tietoisuutta yhdistyksestä ja sen toiminnasta tullaan jatkossa levittämään pääasiallisesti Internet-sivujemme kautta. Tavoitteena olisi jakaa tietoa yhdistyksestä myös sairaanhoitopiireille. Tällöin voitaisiin mahdollistaa nopea vertaistuen saaminen esimerkiksi kohdun poistojen yhteydessä (synnytyksen tai syöpähoitojen jälkeen, MRKH-diagnoosin varmistuttua).

Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti tarjota verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollisuus kohduttomille, tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville naisille. Yhdistys pyrkii myös ajamaan edellä mainittujen Suomessa asuvien etuja muun muassa lisäämällä tietoisuutta kohduttomuudesta, ottamalla kantaa mahdollisiin lakimuutoksiin ja osallistumalla aktiivisesti kohduttomien asioita koskevaan keskusteluun.