Historia

Keväällä 2012 kokoontui Simpukka Ry:n koordinoimassa, kohduttomille naisille tarkoitetussa tapaamisessa, 6 naista. Tapaaminen oli jokaiselle meistä voimaannuttava ja lohtua tuova tapahtuma – emme olleet yksin, oli myös muita, jotka pohtivat samoja asioita ja kokivat samoja tunteita! Alkumetreistä saakka huomasimme kaipaavamme olemassa oleviin asioihin muutosta. Tahdoimme myös aktivoitua ja pystyä vaikuttamaan. 6.6.2012 syntyi Kohtuuttomat ry.

Yhdistykseen kuului naisia, jotka ovat kohduttomia monista eri syistä johtuen. Osalta kohtu on poistettu synnytyksen komplikaatioiden seurauksena (Suomessa noin 20 naista vuodessa).  Osa naisista on synnynnäisesti kohduttomia. Tällöin kohduttomuuden syynä on useimmiten MRKH-syndrooma (Mayer Rokitansky Kuster Hauser – oireyhtymä). Vuonna 2010 MRKH-tapauksia diagnostisoitiin Suomessa 13. Tapausten määrä on kuitenkin todellisuudessa suurempi, sillä osa tapauksista päätyy MRKH-rekisterin sijaan epämuodostumarekisteriin. Myös kohdunkaulan ja synnytyselinten syöpään sairastuneet saattavat menettää kohtunsa hoitojen yhteydessä. Syöpäyhdistyksen mukaan pelkästään kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain 160 naista.

Kohtuuttomat ry:stä ja sen toiminnasta tuli kyselyitä ympäri Suomea, ja tietoisuutta yhdistyksestä ja sen toiminnasta  levittiin pääasiallisesti internet-sivun kautta. Tavoitteena oli jakaa tietoa yhdistyksestä myös sairaanhoitopiireille. NÄin mahdollistettaisiin nopea vertaistuen saaminen esimerkiksi kohdun poistojen yhteydessä (synnytyksen tai syöpähoitojen jälkeen, MRKH-diagnoosin varmistuttua).

Yhdistyksen tarkoituksena oli ensisijaisesti tarjota verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollisuus kohduttomille, tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville naisille. Yhdistys pyrki myös ajamaan edellä mainittujen Suomessa asuvien etuja muun muassa lisäämällä tietoisuutta kohduttomuudesta, ottamalla kantaa mahdollisiin lakimuutoksiin ja osallistumalla aktiivisesti kohduttomien asioita koskevaan keskusteluun.

Kohtuuttomat ry purettiin yhdityksen vuosikokouksessa 14.11.2021. Kohtuuttomien toiminta sulautettiin osaksi Lapsettomien yhdistys Simpukan toimintaa, jonne perustettiin Kohtuuttomat-verkosto. Kohduttomien vertaistuki jatkuu Simpukassa. Simpukka ajaa myös sijaissynnytyksen sallimista Suomessa.