Näkökulmia sijaissynnytykseen

Tervetuloa avoimeen keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 12.3.2014 klo: 12.30-15.45 Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki). Asiantuntijat ja asianomaiset alustavat puheenvuoroillaan keskustelua sijaissynnytyksestä ja paneelikeskustelussa myös yleisö saa osallistua.

Keskustelutilaisuuden järjestävät Kohtuuttomat ry, Lapsettomien tukiyhdistys Simpukka ry, Sateenkaariperheet ry ja Seta ry. Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Lue tilaisuuden tarkka ohjelma Tapahtumat-sivultamme.

Read More

Kevään 2014 tapaamiset

Kohduttomille naisille tarkoitetut vertaistukiryhmätapaamiset järjestetään tänä keväänä seuraavina päivämäärinä:
ma 27.1. klo 18-20
pe 28.2. klo 17-19
ti 18.3. klo 17-19
ti 15.4. klo 17-19
ti 13.5. klo 17-19
ti 10.6. klo 17-19
Tapaamiset järjestetään Adoptioperheet ry:n tiloissa (Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki). Tervetuloa!

kielo-kahvikisu

Kuva: Kahvikisu

 

Read More

Sijaissynnytyskysymystä tulee vielä harkita huolellisesti

Oikeusministeriön tiedote 28.6.2013 liittyen sijaissynnytykseen:

Oikeusministeriö ei tällä hallituskaudella ala valmistella lakimuutosta, joka sallisi sijaissynnytyksen käytön yhtenä vaihtoehtona lapsettomuuden hoidossa. Sijaissynnytyskysymys on hyvin monitahoinen ja siihen liittyy monia ristiriitaisia näkemyksiä, joita halutaan vielä punnita.

Sijaissynnytys on järjestely, jossa sijaissynnyttäjä synnyttää toisen pariskunnan sukusoluista hedelmöitetyn lapsen ja antaa hänet näiden kasvatettavaksi. Tällä hetkellä hedelmöityshoitolaki kieltää hoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi. Ennen vuotta 2007 sijaissynnytysjärjestelyt olivat Suomessa sallittuja.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa, että kysymys sijaissynnytysten rajoitetustakin sallimisesta on niin monitahoinen muun muassa hoitoon pääsyn rajanvedon suhteen, että sijaissynnytyskysymystä on syytä pohtia vielä perusteellisesti. 

– On hyvä, että runsaasti pohjatyötä on jo tehty. Meillä on nyt paljon aineistoa, joka auttaa päätöksenteossa ja sijaissynnytyskysymyksen mahdollisessa jatkovalmistelussa.

Henrikssonin mielestä mahdollinen jatkovalmistelu tulisi ratkaista seuraavissa hallitusneuvotteluissa.
 
Jo tämän hallituksen aikana on kuitenkin ministerin mielestä syytä lisätä tiedotusta sijaissynnytykseen liittyvistä juridisista kysymyksistä ja mahdollisista ongelmatilanteista niille suomalaispareille, jotka harkitsevat sijaissynnytysjärjestelyjä ulkomailla. 

Lisää tietoa kaivataan

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) antoi vuonna 2011 oikeusministeriön pyynnöstä lausuntonsa, jonka mukaan lapsettomuuden hoito sijaissynnytyksen avulla voisi joissakin yksittäisissä tapauksissa olla eettisesti hyväksyttävää.

Oikeusministeriö julkaisi viime vuonna asiasta arviomuistion, jossa esitettiin erilaisia sääntelyvaihtoehtoja sijaissynnytyskysymykseen. Niitä olivat nykyisen täyskiellon jatkaminen, sijaissynnytysten rajoitettu salliminen sekä sijaissynnytysten rajoitukseton salliminen. 

Merkittävä osa arviomuistiota kommentoineista lausunnonantajista ei asettunut selkeästi minkään esitetyn sääntelyvaihtoehdon kannalle, mutta suuri osa suhtautui myönteisesti sijaissynnyttämisen rajoitettuun sallimiseen. Moni lausunnonantaja katsoi silti, että ennen päätöksentekoa sijaissynnytyksistä tulisi olla saatavilla enemmän tutkimustietoa, tai asiassa tulisi seurata kansainvälistä kehitystä pidempään. 

Hedelmöityshoitoihin perustuvat sijaissynnytykset ovat tällä hetkellä kiellettyjä kaikissa Pohjoismaissa. Asiaa koskevia selvityksiä on parhaillaan vireillä muun muassa Ruotsissa ja Islannissa.

Lisätietoja: 
ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 02951 50148
tutkija Kirsikka Salminen, puh. 02951 50155
sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta.

Read More

Kesälomailua

Kohtuuttomat ry viettää heinäkuun ajan kesälomaa. Elokuussa alkavat taas tapaamiset Adoptioperheet ry:n tiloissa (Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki). Syksyn tapaamisajat ovat seuraavat:
20.8. klo 17:00
23.9. klo 18:00
14.10. klo 17:00
22.11. klo 18:00 (Pikkujoulut, paikka ilmoitetaan myöhemmin)
17.12.klo 17:00

Read More

Kaunista äitienpäivää!

Helsingin Sanomat julkaisi tänään yhdistyksemme kirjoittaman mielipidekirjoituksen ”Sijaissynnytys mahdollistaisi äitiyden onnen kohduttomille”. Tekstin on allekirjoittanut Kohtuuttomat ry:n kolme jäsentä, Anne Hämäläinen, Ida Kniivilä ja Minna Pöntys.

Myös lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n mielipidekirjoitus julkaistiin tänään Helsingin Sanomissa, ”Sijaissynnytyskysymys pitää uskaltaa selvittää”.

Read More

Kohtuuttomat ry edustaa Kätilöpäivillä 2013

Iloksemme voimme tiedottaa, että Kohtuuttomat ry:n  lähettämä tiivistelmä HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ OLEVIEN KOHDUTTOMIEN NAISTEN KOKEMUKSET JA SELVIÄMINEN Suomen Kätilöliitto ry:lle on hyväksytty posteriesitykseksi Tampereen kätilöpäiville 6.-7.5.2013.

Posteri on visioitu ja tehty yhdessä Kohtuuttomat ry:n jäsenten kanssa tämän kevään vertaistukitapaamisissa. Kiitos jäsenillemme ideoista ja aktiivisuudesta!

Yhdistyksemme edustajalla on näin ollen mahdollisuus osallistua Kätilöpäiville kahden päivän ajan kutsuvieraana. Paikan päällä aktiivijäsenistämme tulee olemaan yhdistyksemme varapuheenjohtaja ja sihteeri Sanna. Nähdään kätilöpäivillä!

Read More

Kevään tapaamiset

Yhdistyksemme kokoontuu tänä keväänä vielä kolme kertaa. Päivämäärät ovat 3.4., 6.5. ja 7.6. Kokoonnumme Adoptioperheet ry:n tiloissa klo 17.00 ja paikan osoite on Yrjönkatu 29 A, Helsinki. Tervetuloa mukaan kaikki kohduttomat naiset. Jos sinulla on jotakin kysyttävää tapaamisiin tai yhdistykseemme liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse [email protected]

6.5. tapaaminen järjestetään poikkeuksellisesti Simpukka-viikon kunniaksi klo 17:00 Simpukka ry:n toimistossa Tampereella. Osoite on Hämeenkatu 15 B 13. Tule tapaamaan muita kohduttomia vapaamuotoisen keskustelun merkeissä! Tilaisuuden järjestää Kohtuuttomat ry yhdessä Simpukka-yhdistyksen kanssa.

Read More

Sijaissynnytys saa kannatusta

Helsingin Sanomissa 6.1.2013 kerrotaan sijassynnytyksen saavan kannatusta. Oikeusministeriössä päätetään tämän kevään aikana jätetäänkö laki nykyiselleen, vai aletaanko sen muuttamista valmistella. Yhdistyksemme vaatii, että lain muuttamista alettaisiin valmistella mahdollisimman pian. Olemme antaneet syksyn 2012 aikana oikeusministeriölle virallisen lausunnon asiaan liittyen (lausunnon tunnistesivu).

Kielteisesti sijaissynnytyksen laillistamiseen suhtautuu esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lausunnossaan he katsovat, että kiel­lon jat­ka­mi­nen on vaih­to­eh­dois­ta ”pa­ras, tur­val­li­sin ja sel­kein”.

Lue tästä esimerkkitarina siitä, kuinka sijaissynnytys on toiminut Suomessa yli kymmenen vuotta sitten. Lähde: Kodin Kuvalehti 14/2001

Read More